Indflytning

Når du flytter ind på Plejecenter Trollemose er det rigtig godt, hvis lejligheden er indrettet med de møbler og de ting, som er betydende for dig – så vil du hurtigere falde til i boligen.
Indretningen af boligen, skal svare til din mobilitet og dit behov for hjælp.
Vi er meget interesseret i et godt samarbejde med dig og dine pårørende, så vi alle kan gøre det bedst muligt sammen.

Når en beboer flytter ind, vil vi meget gerne være forberedt på, at vedkommende kommer. Derfor er det vigtigt, datoen er aftalt på forhånd, og helst på en hverdag om formiddagen, såfremt det er muligt, hvor der er flest personaler til stede.
Da boligen er privat lejet, er der naturligvis ingen begrænsninger i forhold til besøg.
Når man har besluttet sig for at flytte ind, tilbydes en samtale forud for indflytningen. Ved denne samtale drøftes alle de praktiske ting i forbindelse med indflytningen.
Ved samtalen deltager som hovedregel en sygeplejerske og en medarbejder.
Det er vigtigt for os, at få afstemt forventninger til hinanden og til livet på plejehjem.
Vi ønsker at få et godt samarbejde med beboer og familie, og det opnår vi bedst ved en god og ærlig dialog.

Borgeren tilbydes en servicepakke, som koster kr. 1200,- pr. måned. Servicepakken betaler den kolde forplejning, basis toiletartikler, rengøringsmidler, aktiviteter m.v.
Den varme mad leveres fra Det Gode Madhus, hvor borgerne bestemmer hvad de ønsker at spise. Personalet er behjælpelige med bestilling af den varme mad.

Borgeren underskriver en fuldmagt, så beløbet til servicepakker og den varme mad fra Det Gode Madhus betales via træk i social pension.