Indflytning

Når en beboer flytter ind, vil vi meget gerne være forberedt på, at vedkommende kommer. Derfor er det vigtigt, datoen er aftalt på forhånd, og helst på en hverdag om formiddagen, såfremt det er muligt, hvor der er flest personaler til stede.
Da boligen er privat lejet, er der naturligvis ingen begrænsninger i forhold til besøg.

Når man har besluttet sig for at flytte ind, tilbydes en samtale forud for indflytningen. Ved denne samtale drøftes alle de praktiske ting i forbindelse med indflytningen.
Ved samtalen deltager som hovedregel en sygeplejerske, en medarbejder og sektionslederen.
Det er vigtigt for os, at få afstemt forventninger til hinanden og til livet på plejehjem.
Vi ønsker at få et godt samarbejde med beboer og familie, og det opnår vi bedst ved en god og ærlig dialog.

Man tilbydes en servicepakke, som koster 1.400 kr. pr. måned.
Servicepakken betaler den kolde forplejning, tøjvask, rengøringsmidler, aktiviteter m.v.
Den varme mad leveres fra ”Det Gode Madhus”.
Ved indflytning underskrives en fuldmagt, så beløbet til servicepakker og den varme mad fra ”Det Gode Madhus” automatisk betales via træk i  pensionen.