Tilsyn og smileys

Plejecenteret er underlagt tilsyn af forskellige myndigheder.

Hvert år kommer der uanmeldt tilsyn ved embedslæge, som vurderer om Plejecenteret lever op til gældende krav fra sundhedsstyrelsen. Embedslægen har ift. Plejecenter Trollehøj besluttet, at overgå til gradueret tilsyn fordi Plejecenteret fint har levet op til sundheds-styrelsens krav og derfor ikke skal have tilsyn hvert år, men hvert 2. år

Hvert år kommer der uanmeldt tilsyn ved Svendborg Kommunes myndighedsafdeling, som vurderer Plejecenteret ud fra Sundhedsstyrelsens krav.

Hvert år inviteres borgere og pårørende til et dialogbaseret møde, hvor man kan drøfte forskellige emner der knytter sig til hvordan beboere og pårørende oplever Plejecenter Trollehøj.

Vi er underlagt krav om hygiejne og forsvarlig omgang med fødevarer, således at det lever op til Fødevarestyrelsens krav og kan således få uanmeldt besøg når som helst at fødevarestyrelsen ønsker at kontrollere det. Der udfærdiges en rapport efterfølgende med en smiley.

Alle huse på Plejecenter Trollehøj har Elite smiley. Vi får ligeledes besøg af Arbejdstilsyn.