Naturområde
Naturområde

Naturområder

De kommunale skove naturområder giver gode muligheder for både en stille vandretur, en løbetur eller en god cykeltur.

Du er meget velkommen til at besøge Svendborg Kommunes naturområderne. Der er her gode muligheder for både en stille vandretur, en løbetur eller en god cykeltur. Svendborg Kommune ejer og administrer over 25 større og mindre skove og naturområder. Størstedelen af områderne ligger tæt ved Svendborg by.

Alle kommunes naturområder er åbne for publikum døgnet rundt året rundt. Til fods må du færdes overalt, og på cykel må du færdes på veje og stier. Hunde er velkomne, når disse føres i snor. Hvis du vil holde et arrangement for over 30 personer, skal du søge om tilladelse i Borgerservice eller under Selvbetjening.

 

Skansen ved Vindebyøre

På den nordligste spids af Tåsinge ligger et særligt skønt naturområde på ca. 27 ha, kaldet Vindebyøre. Skansen, som er den yderste græsklædte odde, er et overdrev, der bliver afgræsset med kreaturer for dermed at bevare området som et åbent græsareal. På overdrevet findes mange spændende blomster og buske. Bagved Skansen ligger Vindeby Nor, som er en lav fugtig strandeng, der ligesom odden er yngleplads for mange fugle. Fra Skansen kan du nyde den fantastisk flotte udsigt over Svendborg Havn og følge med i skibstrafikken på Svendborg Sund.

 

Ørkild Voldsted og Mølledammene

Danmarks største voldsted ligger lige ved Rottefælden Skov i Svendborg centrum. Ørkild Voldsted er et stort voldsted efter en stor borg, som blev bygget i 1100-1200-tallet, formodentlig af Valdemar den Store. Borgen brændte i 1534 under Grevens Fejde og har siden da ligget som et stort voldsted midt i byen. Voldstedet holdes i dag fri for bevoksning af de får, som græsser på voldstedet. Ved at holde arealet fri for bevoksning vil voldstedet fremstå tydeligt i landskabet og vidne om Svendborgs tidlige historie.

 

Andre naturområder

Besøg også gerne kommunens øvrige naturområder