Skov
Skov

Skove

Svendborg Kommune ejer 308 ha skov fordelt på 29 skove samt flere mindre træbevoksede arealer. De fleste og største af skovene ligger i eller tæt på Svendborg by.

Svendborg Kommunes skovdrift blev i 2015 certificeret som bæredygtig skovdrift efter PEFC- og FSC-normerne. Dette stiller krav til driften af skoven, hvor der tages særlige hensyn til at bevare og beskytte naturværdierne. Samtidig betragtes skovens træ som en værdifud ressource, der kan afsættes til træindustrien og ende som gulvbrædder, møbeltræ, tømmer eller flis til kraftvarmeværkerne.

Certificeringen betyder også, at der i kommunens skove er udlagt 10% af det samlede skovareal til urørt skov. I den urørte skov må der ikke ske nogle former for skovningsaktivitet. Den eneste undtagelse herfra er  fældning af træer, som er til fare for naboer til skoven eller for publikum, der færdes på stierne i skoven. Skovene får lov til at udvikle sig naturligt med det formål at højne biodiversiteten i området.

I 2020 vedtog Svendborg Kommune en skovstrategi med overordnede målsætninger for de kommunaltejede skove. Blandt målsætningerne findes en forøgelse af arealet med urørt skov til 20 % af det samlede skovdækkede areal - og det resterende udlagt til biodiversitetsskov.

På baggrund af skovstrategien er udarbejdet 50-årige forvaltningsplaner for hver skov.

Skovene er åbne for alle hele året, døgnet rundt. Husk dog altid at have din hund i snor. Kun i Rødskebølle hundeskov må din hund gå uden snor.