Bjørneklo
Bjørneklo

Bjørneklo

Der findes forskellige typer af bjørneklo. Den oftest omtalte af disse arter hedder kæmpebjørneklo, og den er en trussel i den danske natur. Planten er invasiv, hvilket vil sige at den udkonkurrere/skader de hjemmehørende arter og ikke har nogen naturlige fjender til at holde den nede.

 

Undgå at røre planten!

Saften fra kæmpebjørneklo kan reagere voldsomt på huden, særligt når den udsættes for sollys samtidig. Dette kan føre til nogle grimme forbrændinger.

Skulle du alligevel få saften på dig, anbefales det at vaske huden grundigt samt at dække området til, så sollyset ikke kan ramme huden.

 

Bekæmpelse

På kommunens arealer bekæmpes kæmpebjørneklo kemisk. Kendte forekomster sprøjtes en gang om foråret og igen om efteråret.

Hvis du konstaterer forekomster af planten på kommunale arealer, er du meget velkommen til at give os et praj med beskrivelse af hvor de står.

Kommunen bekæmper IKKE kæmpebjørneklo på private arealer.

Selvom de tørrede blomsterstande kan være smukke at se på, er det ikke godt at plukke dem, da frøene så spredes og kan danne grundlag for nye bestande.