Tilsyn med private dagtilbud

De private leverandører af dagtilbud, der er godkendt af Udvalget for Børn og Unge, er omfattet af Dagtilbudslovens § 5 – Tilsyn.

De lovpligtige tilsyn af private leverandører tager udgangspunkt i de af Udvalget for Børn og Unge vedtagne retningslinjer for tilsyn af kommunale, selvejende og private dagtilbud.

Tilsynet har til formål at vurdere, om den private leverandør af dagtilbud lever op til de kommunale kriterier, privatinstitutionen er godkendt efter, samt den til en hver tid gældende lovgivning og de kommunalt fastsatte retningslinjer for dagtilbudsområdet.