Hjemmeundervisning

I henhold til Folkeskolelovens § 33, stk. 2 gives der mulighed for, at forældre kan vælge selv at stå for deres børns undervisning, hvis hjemmet ikke ønsker at benytte de eksisterende offentlige eller private skoletilbud.

Hvis forældrene selv vil sørge for undervisning af deres børn i den undervisningspligtige alder, skal dette skriftligt meddeles til Skole og Uddannelse inden undervisningen starter. Dette er også gældende, hvis familien er ude af landet under 6 måneder. Anmeldelsesblanketten kan hentes nederst på siden.

Meddelelsen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Hvilke børn deltager i hjemmeundervisningen (navn og cpr.nr.)
  • Hvor foregår undervisningen
  • Hvem underviser børnene

Jvf. Lov om friskoler og private grundskoler §§34-36.

Skole og Uddannelse sender svar til forældremyndighedsindehavere med kopi til distriktsskolen.

Krav til undervisningen
Undervisningens indhold skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

Tilsyn
Tilsyn med barnets undervisning føres af den skole, som er distriktsskole for barnet. Hvis I skal rejse ud af landet, skal tilsynsformen aftales med den tilsynsførende inden afrejse.
Der føres tilsyn mindst 1 gang årligt efter gældende regler, som beskrevet i Lov om friskoler og private grundskoler § 35, og kort meddelelse om gennemført tilsyn sendes til Børn og Unge. 

Den tilsynsførende vil indenfor de første 14 dage tage kontakt til hjemmet for at aftale første tilsynsbesøg. Der vil her også blive lavet en forventningsafstemning i forhold til krav om hjemmeundervisning. Der vil blive foretaget en indledende drøftelse om opstart af hjemmeundervisningen.

Der vil blive aflagt første tilsynsbesøg indenfor 6 uger fra anmeldelse af hjemmeundervisningen.

Der vil yderligere bliver aflagt ét tilsynsbesøg inden skoleårets slutning.

Tilsynet føres ved:

  • Overværelse af undervisningsforløbet
  • Samtale med barnet
  • Vurdering af standpunkt
  • Vurdering af elevens alsidige udvikling

Såfremt undervisningen ved tilsynet ikke vurderes tilfredsstillende, vil Børn og Unge rette henvendelse til forældremyndighedsindehaveren, som beskrevet i loven.


Blanketten til anmeldelse af hjemmeundervisning bedes sendt digitalt via "Skriv sikkert"-knappen i højre kolonne eller pr. brev til:

Svendborg Kommune
Skole og Uddannelse
Ramsherred 5
5700 Svendborg