Der mangler en brik i puslespillet

Generel bekymring

Handleguiden - Beredskabsplanen er et redskab, der anvendes til at vurdere og handle ud fra:

  • når du får mistanke eksempelvis omsorgssvigt, eller oplever, at et barn af andre årsager har behov for særlig støtte
  • når du skal handle hurtigt og vide, hvad der er dit ansvar
  • når du har brug for viden om hvilke oplysninger, der skal være i en underretning til de sociale myndigheder
  • når du skal arbejde sammen med andre fagfolk, der arbejder professionelt med børn med behov for støtte.

Handleguiden - Beredskabsplanen skal bidrage til, at der i kommunen er smidige og velkendte arbejdsgange og kommunikationsveje mellem de professionelle fagpersoner. Således at der tidligt indledes tværfagligt og tværsektorielt samarbejde for de børn, unge og deres familier, der har behov for særlig støtte.