Samarbejdsdiagrammer i Børn og Unge

Diagrammerne understøtter overblik, den direkte adgang, overgange og samarbejdsrelationer i hele Børn og Unge med udgangspunkt i den enkelte skole. 

Vil være tilgængelige på Svendborg.dk under: Vores Fælles Børn samt på Skoleintra og Børneintra.

Ændringer til diagrammerne sendes via mail til Sekretariat og Dagtilbud på bu@svendborg.dk 

 

Sidst opdateret april 2020.