Budget 2023

Her på siden kan du følge med i Svendborg kommunes materiale vedr. budget 2023.

Ved at klikke på seminarmappen til venstre, får du adgang til det materiale som bliver udarbejdet til Kommunalbestyrelsen som grundlag for politiske drøftelser og beslutninger frem til budgetvedtagelsen den 11. oktober. Materialet vil være tilgængeligt fra den 26. august 2022.

Nedenfor er vist Svendborg Kommunes budgetpublikationer, som nærmere beskriver det vedtagne budget for 2023.

Service og Økonomi blev behandlet på økonomiudvalgets møde den 13. december 2023. Publikationen omfatter indledningsvis budgetforliget, samt en beskrivelse af kommunens overordnede økonomi op opgaver.

Der er vist et udpluk af de væsentligste takster, borgere/virksomheder skal betale i 2023. En mere detaljeret Takstoversigt for 2023, som er vedtaget af Byrådet, fremgår af takstoversigten nedenfor.

Efterfølgende er der for hvert fagudvalg beskrevet dels hvilke opgaver og særlige indsatser, der fokuseres på i 2023, dels en beskrivelse af de økonomiske forhold suppleret med udvalgte nøgle/-aktivitetstal.

Investeringsoversigten 2023-26 indeholder en nærmere beskrivelse af kommunens anlægsprojekter for de kommende år.

Har du spørgsmål til det udarbejdede materiale kan du kontakte Stabschef Jens Otto Kromann på jens.otto.kromann@svendborg.dk eller specialkonsulent Jan Hansen på jan.hansen@svendborg.dk