Budget 2022

Her på siden kan du følge med i Svendborg kommunes materiale vedr. budget 2022.

Ved at klikke på seminarmappen til venstre, får du adgang til det materiale som blev udarbejdet til Byrådet som grundlag for politiske drøftelser og beslutninger frem til budgetvedtagelsen i oktober.

Nedenfor er vist de Svendborg Kommunes budgetpublikationer, som nærmere beskriver det vedtagne budget for 2022.

Service og Økonomi blev behandlet på økonomiudvalgets møde den 14. december 2021. Publikationen omfatter indledningsvis budgetforliget, samt en beskrivelse af kommunens overordnede økonomi op opgaver.

Der er vist et udpluk af de væsentligste takster, borgere/virksomheder skal betale i 2022. En mere detaljeret Takstoversigt for 2022, som er vedtaget af Byrådet, fremgår af takstoversigten nedenfor.

Efterfølgende er der for hvert fagudvalg beskrevet dels hvilke opgaver og særlige indsatser, der fokuseres på i 2022, dels en beskrivelse af de økonomiske forhold suppleret med udvalgte nøgle/-aktivitetstal.

Investeringsoversigten 2022-25 indeholder en nærmere beskrivelse af kommunens anlægsprojekter for de kommende år.

Har du spørgsmål til det udarbejdede materiale kan du kontakte Stabschef Jens Otto Kromann på jens.otto.kromann@svendborg.dk eller specialkonsulent Jan Hansen på jan.hansen@svendborg.dk