Budget 2019

Her på siden kan du følge med i Svendborg kommunes materiale vedr. budget 2019.

Ved at klikke på seminarmappen til venstre, får du adgang til det materiale som blev udarbejdet til Byrådet som grundlag for politiske drøftelser og beslutninger frem til budgetvedtagelsen i oktober.

Afsnit 6 i seminamappen indeholder forårets reduktionsforslag og delforlig.

Afsnit 7 i seminarmappen indeholder efterårets reduktionsforslag, vedtagne besparelser, og høringssvar 

Nedenfor er vist de bilag som blev behandlet i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2019.

Service og Økonomi blev behandlet på økonomiudvalgets møde den 11. december, og omhandler generel information om kommunens opgaver og om budgettet for 2019.

Supplement til delforlig - budget 2019 blev godkendt på byrådets møde den 18. december 2018.

Har du spørgsmål til det udarbejdede materiale kan du kontakte Stabschef Jens Otto Kromann på jens.otto.kromann@svendborg.dk eller specialkonsulent Jan Hansen på jan.hansen@svendborg.dk