Budget 2017

Her på siden kan du følge med i Svendborg kommunes materiale vedr. budget 2017.

Ved at klikke på bilagene herunder, får du adgang til Svendborg Kommunens officielle information om budget 2017.

Service og økonomi – Budget 2017, som indeholder generel information om mål og indhold i kommunes opgaver, samt den overordnede økonomi.

Svendborg Kommune investeringsoversigt indeholder en oversigt over alle planlagte anlægsopgaver for 2017-2020 med tilhørende beskrivelser.

Svendborg Kommunes taksoversigt indeholder en oversigt over de væsentligste takster, som kommunen opkræver hos borgere og virksomheder i 2017.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2017, besluttede Byrådet at afsætte udvalgsfordelte besparelsespuljer, som fagudvalgene efterfølgende skulle udmønte seneste december 2016. Besparelserne har nu været behandlet i alle udvalg, og de fremgår her på siden.

Ved at klikke på Seminarmappe 2017 her til venstre på siden får du adgang til det budgetmateriale, som indgik i Byrådets politiske drøftelser frem til budgetvedtagelsen i oktober 2016.