Borgermøde den 12. september 2022

Budgetborgermøde om kommunes budget 2023.

Mandag d. 12. september 2022 kl. 19.00, bliver der afholdt budgetborgermøde i Rådhussalen på rådhuset Ramsherred 5.

Vedhæftede pjece indeholder oplysninger om Svendborg Kommunes forslag til 1. behandling af Budget 2023, samt oversigter over omfanget af ønsker og besparelser til Budget 2023, som vil indgå i de forestående politiske for‐ handlinger om Budget 2023.