Tanghavevej 46, 5883 Oure - Fornyelse af vandindvindingstilladelse

Svendborg Kommune har meddelt tilladelse til fornyelse af vandindvindingstilladelse på Tanghavevej 46, 5883 Oure. Tilladelsen gives på 6.000 m3 årligt, og gives for en tidsbegrænset periode på 15 år. Vandindvindingens formål er drypvanding af frugttræsplantage.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 9. september 2022, jf. klagevejledning i tilladelsen.