Boholtvej 15, 5874 Hesselager - Fornyelse af vandindvindingstilladelse

Svendborg Kommune har meddelt tilladelse til fornyelse af vandindvindingstilladelse på Boholtvej 15, 5874 Hesselager. Tilladelsen gives på 10.000 m3 årligt, og gives for en tidsbegrænset periode på 15 år. Vandindvindingens formål er vanding af frugtplantage.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 23. april 2024, jf. klagevejledning i tilladelsen.