Vinder Anne Hjortenberg fra Byens Gårdbutik tager i mod pris og diplom

Klimaprisen

GO2Green og Svendborg Kommune har sammen stiftet to nye klimapriser. Det har vi gjort med ønsket om at styrke det lokale engagement i den grønne omstilling og hylde nogle af de aktører, der allerede går forrest med reel handling. Klimaprisen blev første gang uddelt i september 2022.

Svendborg Kommune og GO2Green uddeler både en pris til virksomheder og en pris til civilsamfundsaktører (dvs. en institution, en forening eller borgere) til de lokale aktører, som går foran i den grønne omstilling. 

Klimaprisen skal give os alle et bedre blik for konkrete, klimavenlige måder at indrette vores arbejde og hverdag på og forhåbentlig inspirere og motivere flere til at gå i gang med at tilpasse sig en grønnere fremtid.

Eksempler på grønne initiativer kunne handle om:

 • reduktion af madspild eller grønnere madkultur
 • genbrugskoncepter
 • grøn transport
 • energioptimering
 • omstilling til grøn energi
 • regnvandsbede eller -haver
 • undervisning og oplysning om klimavenlig adfærd
 • … og meget, meget mere

Indstil din kandidat til klimaprisen 2023 senest 1. oktober 

Alle kan indstille kandidater, der lever op til ét eller flere af nedenstående kriterier.

For civilsamfundsaktører (institutioner, foreninger og borgere) gælder, at de:

 • har ydet en særlig klimaindsats enten i form af initiativer til CO2-reduktion eller klimatilpasning
 • har en nytænkende og kreativ tilgang til løsning af en konkret klimaudfordring
 • har arbejdet for at undervise i, fortælle om og viderebringe klimainitiativer til andre borgere, foreninger eller virksomheder.

For virksomheder gælder, at de:

 • fremstiller et produkt, en ydelse, en rådgivning eller lignende, der medvirker til enten CO2-reduktion eller til klimatilpasning
 • har nedbragt deres egen CO2-udledning.
 • har indarbejdet bæredygtig omstilling i enten deres forretningsmodel, virksomhedsstrategi eller lignende og arbejder for at opbygge bæredygtige kompetencer.

Institutioner og foreninger skal have adresse eller aktiviteter i Svendborg Kommune. Virksomheder skal have CVR-nr. registreret på en adresse i Svendborg Kommune, eller virksomheden skal være beliggende i Svendborg Kommune. Borgere, der indstilles til prisen, skal være bosat i Svendborg Kommune.

Sådan gør du

Udfyld formularen, som du kan finde her eller i menuen til højre.

Fristen for at indstille kandidater er søndag den 1. oktober.

Klimaprisens dommerpanel nominerer tre indstillede kandidater fra hver kategori, som alle borgere senere vil få mulighed for digitalt at stemme på.

Kom til prisuddeling på Frederiksø

Vinderne kåres på Kammerateriet på Frederikså til en prisuddelingsfest torsdag den 16. november.

Arrangementet vil være åbent for alle. 

Mere info følger, når vi kommer tættere på dagen.