Damgården - demensbolig

Om plejecentret
Damgården har været igennem en større renovering i årene 2001/2002. Sidste etape blev genåbnet 1. juli 2002. Huset er indrettet i ny og gammel stil der går godt i harmoni med hinanden og danner rammer for miljø og trivsel.

Plejecentret har nu 24 plejeboliger fordelt på 2 afdelinger med henholdsvis 14 plejeboliger i det ene afsnit, navngivet Dambo, og 10 demensboliger i det andet afsnit, navngivet Kærbo. Begge afdelinger har tilknyttet eget fælles køkken/opholdsstue, fælles udendørs terrasse og lille terrasse ved egen lejlighed.

De 2 "hoveddøre" er låst i aften og nattetimerne. Der er en dørklokke ved hver dør. Dørklokken sender signal til en mobiltelefon, der giver personalet besked. Personalet kan være opmærksom på at der kan forekomme ventetid.

Som eksempler på tilbagevendende traditioner kan nævnes: Jule aften - Nytårs aften - Høstfest - Kartoffeldag (Valdemarsdag) - Sankt Hans - Julehygge/Frokost for borger og pårørende i løbet af december måned - Fastelavn med tøndeslagning.


Offentlig transport: ca. 75 m
Indkøbsmuligheder: ca. 150 m
Telefon: TDC - egen telefon nr. oprettes eller overflyttes.
TV-signal: DR1, DR2, TV2 Danmark, TV" Regionalt, Lokalt regionalt TV, TV3, Charlie, DK4.
Træningslokaler: Ja
Dagcenter på stedet: Ja
Cafe: Ja