Børn og Unge

Ifølge Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område, § 3, skal kommunen:

  • behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i givet fald hvilken
  • fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse.

Hvis den fastsatte frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

 

Generelle frister for sagsbehandlingstider
Sagstype Retsgrundlag Mål for sagsbehandlingstid
Klager over afgørelser (og genvurdering af afgørelser) Lov om retssikkerhed og administration 4 uger
Aktindsigt i egen sag (part i sagen) Forvaltningsloven 7 arbejdsdage

 
Svarfristen afhænger af det enkelte sagsområde.
Kan der ikke inden 7 arbejdsdage gives et konkret svar på din henvendelse, sendes der en information til dig om, hvornår du kan forvente svar.


Oversigt over svarfrister i Skole og Dagtilbud
Oversigt over svarfrister i Familie, Børn og Unge