Skole og dagtilbud

Nedenfor er svarfrister i Skole og Dagtilbud på en række lovområder og sagstyper:

Område Paragraf Sagsbehandlingsfrist
Retsgrundlag: Folkeskoleloven
Ansøgning om undervisning i 12 år § 4 2 uger
Klage over specialpædagogisk bistand § 51b 4 uger fra afgørelsen er modtaget
Skolelederens genvurdering ift. fremsendt klage § 51b 4 uger
Indskrivning til børnehaveklasse § 36 stk. 2 Fremgår på kommunens hjemmeside
Ansøgning om frit skolevalg ifm. indskrivning til børnehaveklasse § 36 stk. 3 Fremgår på kommunens hjemmeside
Ansøgning om elevbefordring i skoleåret - med lukket kørsel § 26 1 uge
Ansøgning om elevbefordring i skoleåret - med åben kørsel § 26 2 uger
Ansøgning om elevbefordring til kommende skoleår - med lukket kørsel § 26 2 uger
Ansøgning om elevbefordring til kommende skoleår - med åben kørsel § 26 2 uger
Ansøgning om udsættelse af undervisningspligten § 34 Fremgår på kommunens hjemmeside
     
Retsgrundlag: Lov om dag-, fritids- og klubtilbud (Dagtilbudsloven)
Behandlingsmæssig friplads § 43, stk. 1, nr. 3 8 uger
Socialpædagogisk friplads § 43, stk. 1, nr. 4 8 uger
Økonomisk friplads i dagtilbud, klub og SFO § 43 og § 76 4 uger
Tilskud til forældre der vælger privat pasning - frit valg § 80 4 uger
Tilskud til pasning af egne børn § 86 4 uger

Tilbage til Børn og Unge forsiden.