Skole og dagtilbud

Nedenfor er svarfrister i Skole og Dagtilbud på en række lovområder og sagstyper:

Sagstype Mål for sagsbehandlingstiden
Retsgrundlag: Folkeskoleloven
§ 4: Ansøgning om undervisning i 12 år 2 uger
§ 51b: Klage over specialpædagogisk bistand 4 uger fra afgørelsen er modtaget
§ 51b: Skolelederens genvurdering ift. fremsendt klage 4 uger
§ 36 stk. 2: Indskrivning til børnehaveklasse Fremgår på kommunens hjemmeside
§ 36 stk. 3: Ansøgning om frit skolevalg ifm. indskrivning til børnehaveklasse Fremgår på kommunens hjemmeside
§ 26: Ansøgning om elevbefordring i skoleåret - med lukket kørsel 1 uge
§ 26: Ansøgning om elevbefordring i skoleåret - med åben kørsel 2 uger
§ 26: Ansøgning om elevbefordring til kommende skoleår - med lukket kørsel 2 uger
§ 26: Ansøgning om elevbefordring til kommende skoleår - med åben kørsel 2 uger
§ 34: Ansøgning om udsættelse af undervisningspligten Fremgår på kommunens hjemmeside
Retsgrundlag: Dagtilbudsloven
§ 19 stk. 3: Godkendelse af selvejende daginstitutioner 13 uger
§ 19 stk. 5: Godkendelse af private daginstitutioner 13 uger
§ 43 og 76: Økonomisk friplads i dagtilbud, klub og SFO 4 uger
§ 80: Tilskud til forældre der vælger privat pasning - frit valg 6 uger
§ 86: Tilskud til pasning af egne børn 4 uger
§ 97: Plads i dagtilbud - klager 10 arbejdsdage
Retsgrundlag: UU-vejledning
§ 23: Afbrudt forløb iht. Uddannelsesplan for 15-17 årige 5 dage
§ 23: Udarbejde ny uddannelsesplan for 15-17 årige efter afbrudt forløb 30 dage

Tilbage til Børn og Unge forsiden.