Skole og dagtilbud

Nedenfor er svarfrister i Skole og Dagtilbud på en række lovområder og sagstyper:

Område Paragraf Sagsbehandlingsfrist
Retsgrundlag: Folkeskoleloven
Ansøgning om undervisning i 12 år § 4 2 uger
Klage over specialpædagogisk bistand § 51b 4 uger fra afgørelsen er modtaget
Skolelederens genvurdering ift. fremsendt klage § 51b 4 uger
Indskrivning til børnehaveklasse § 36 stk. 2 Fremgår på kommunens hjemmeside
Ansøgning om frit skolevalg ifm. indskrivning til børnehaveklasse § 36 stk. 3 Fremgår på kommunens hjemmeside
Ansøgning om elevbefordring i skoleåret - med lukket kørsel § 26 1 uge
Ansøgning om elevbefordring i skoleåret - med åben kørsel § 26 2 uger
Ansøgning om elevbefordring til kommende skoleår - med lukket kørsel § 26 2 uger
Ansøgning om elevbefordring til kommende skoleår - med åben kørsel § 26 2 uger
Ansøgning om udsættelse af undervisningspligten § 34 Fremgår på kommunens hjemmeside
     

Retsgrundlag: Lov om dag-, fritids- og klubtilbud (Dagtilbudsloven)

Fritagelse fra sundt frokostmåltid § 16 a, stk 3 4 uger
Deltidsplads 30 timer ved barselsorlov  § 27 b 4 uger
Behandlingsmæssig friplads § 43, stk. 1, nr. 3 8 uger
Socialpædagogisk friplads § 43, stk. 1, nr. 4 8 uger
Økonomisk friplads og søskendetilskud i dagtilbud, klub og SFO § 43, § 43 a, § 63, § 63 a og § 76 4 uger
Tilskud til forældre der vælger privat pasning - frit valg § 80 og § 85 4 uger
Kombinationstilbud § 85 a 4 uger

Tilskud til pasning af egne børn

§ 86 4 uger

 

 


Tilbage til Børn og Unge forsiden.