Jobcenter Svendborg

Ledelse

Borger- og arbejdsmarkedschef Michael Langkilde

Kontakt og åbningstider

Se 'Kontakt'

Jobcenter Svendborgs opgaver
  • Formidling af ordinære og støttede job

  • Vejledning til jobsøgning, herunder hjælp til oprettelse/bekræftigelse af CV

  • Opfølgning og afklaring af personer på sygedagpenge

  • Information og vejledning til virksomheder om det rummelige arbejdsmarked, herunder arbejdsfastholdelse

  • Opfølgning og iværksættelse af arbejdsmarkedsrettede tilbud for personer på dagpenge, kontanthjælp, starthjælp og ledighedsydelse

  • Vejledning om ansættelse på særlige vilkår

  • Vejledning om revalidering, fleks- og skånejob og ansøgning om førtidspension

  • Afklaring af arbejdsevne med henblik på revalidering, fleksjob eller førtidspension

  • Integration/udlændinge - herunder danskuddannelse