Vandløbsregulering og -restaurering

Vandløbsregulering og -restaurering

Ifølge vandløbsloven kræver det en tilladelse, hvis man ønsker at lave en foranstaltning, som kan have indvirkning på vandløbet (både offentlige og private vandløb). Dette gælder blandt andet:
• Etablering af sandfang og vandingssteder
• Krydsning af vandløb og ændring af broer
• Medbenyttelse af vandløb
• Etablering eller ændring af dræn

Kontakt Svendborg Kommune for yderligere information og vejledning omkring hvilke foranstaltninger i vandløb, som kræver tilladelse efter vandløbslovens bestemmelser.

 

Herunder finder du pjecer omhandlende vandløbsregulering og -restaurering.