Vandløb
Vandløb

Vandløb

I Svendborg Kommune findes cirka 185 kilometer offentlige vandløb. Resten er private. Alle vandløb er omfattet af vandløbsloven. Det samme er grøfter, kanaler, rørledninger, dræn, søer, damme og andre lignende indvande.

Undtaget er dog vandløb, hvis tilstedeværelse og vedligeholdelse kun har interesse for en enkelt lodsejer.