Medbenyttelse af dræn og vandløb

Hvis man ønsker at aflede vand fra sin ejendom til et eksisterende dræn eller vandløb, kræver det en medbenyttelsestilladelse.

Tilladelsen skal bl.a. sikre, at der er taget hensyn til kapaciteten i drænet/vandløbet, økonomien i projektet og den fremtidige vedligeholdelse.

Herunder finder du pjecer om medbenyttelse af vandløb samt en vejledning til ansøgning om medbenyttelse.

Du finder også et ansøgningsskema og et skema til naboerklæring. Disse kan benyttes, hvis du ønsker at søge om medbenyttelse.

Vær opmærksom på, at afledning af vand kan kræve andre tilladelser end medbenyttelsestilladelsen (f.eks. en udledningstilladelse).