Høring om sandfand i Hundstrup Å

Vedligeholdelse af vandløb

Vandløbene vedligeholdes af hensyn til afvanding under hensyntagen til de miljømæssige interesser. Det sker fortrinsvis ved grødeskæring. Hvert år udarbejdes der en arbejdsplan. Via nedenstående link kan du på et kort se, hvornår der skæres grøde på den enkelte vandløbsstrækning. Klik på knap med spørgsmålstegn, markér en vandløbsstreg og få information om hvornår åmændene kommer forbi.
Link til grødeskæringsplan

Kommunen vedligeholder de offentlige vandløb, mens de enkelte lodsejere har ansvaret for de private vandløb.

Kommunens medarbejdere eller ansatte entreprenører må færdes til, fra og langs med vandløbene med materiel i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.

Herunder finder du pjecer omkring generel vandløbsvedligeholdelse.