Illustration lokalplaner
Illustration lokalplaner

Ansøg om lokalplan

Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan

Ansøgningen bliver sendt til Planafdelingen i Svendborg Kommune. Når ansøgningen er sendt, vil du umiddelbart på skærmen få en kvittering for ansøgningen. Indenfor 10 dage vil du blive kontaktet af en sagsbehandler. 
Du kan blive bedt om at sende yderligere materiale.

Svendborg Kommune arkiverer de indsendte oplysninger efter gældende arkiveringsregler og kan videregive dem til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med Svendborg Kommune.

Du kan læse mere om Databeskyttelses-forordningen og -loven på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk og på Svendborg Kommunes hjemmeside www.svendborg.dk.