Illustration Kommuneplan
Illustration Kommuneplan

Kommuneplanen som ramme for lokalplaner

Udarbejdelse af en ny lokalplan foregår ud fra nogle givne rammer.

Når der skal udarbejdes nye lokalplaner, vil det ske ud fra de rammer og retningslinjer, som er fastsat i kommuneplanen. 

En kommuneplan fastlægger rammerne for den fysiske udvikling af kommunen - og dermed anvendelsen og udviklingen af de forskellige arealer i både byerne og det åbne land. Det kan fx være

  • hvad et område må bruges til
  • hvor meget og hvor højt, der må bygges
  • størrelse på friarealer og arealer til parkering
  • hvor der skal være butikker
  • hvor der er natur og kultur, som der skal tages særlige hensyn til

Kommuneplanen er således det værktøj, som administrationen bruger, når der skal udarbejdes en ny lokalplan. 

Når du går i gang med at forberede dit bygge- og anlægsprojekt, bør du derfor orientere dig i kommuneplanen for det område, du ønsker at udvikle.