Social- og Sundhedsudvalget

Dato: 
Den 04. juni 2019 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Lokation: 
Hent som fil: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Budget 2020, temaer, Social- og Sundhedsudvalget

+

Punkt 3 Opsamling på politisk temadag

+

Punkt 4 Godkendelse af at projektet "Én indgang" overgår til drift

+

Punkt 5 Indsatser til styrkelse og synliggørelse af den frivillige indsats

+

Punkt 6 Masterplan Boformer

+

Punkt 7 Styrket indsats på hjerneskadeområdet

+

Punkt 8 Inspiration til udvalgsarbejdet på social- og sundhedsområdet

+

Punkt 9 Etableringstilskud til Sydfyns Krisecenter

+

Punkt 10 Tilbud til børn og unge som pårørende

+

Punkt 11 Orientering om aktiviteter i Mødrerådgivningen 2018

+

Punkt 12 Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet - statusrapport for 2018

+

Punkt 13 Status på Økologi på ældreområdet

+

Punkt 14 Ankestyrelsens praksisundersøgelse af førtidspension

+

Punkt 15 Tilsyn på Ældreområdet

+

Punkt 16 Tilsyn på Svendborg Kommunes sociale tilbud

+

Punkt 17 Registrering af magtanvendelse i 2018 på ældreområdet

+

Punkt 18 Til orientering

+