Akutbolig

Hvis du står i en akut situation med boligmangel og er enlig forsørger eller en familie med børn, kan du kontakte kommunen. Hvis du er enlig forsørger kan du desuden kontakte Forældrefonden.

Hvem kan få støtte:

Kommunen er forpligtet til at skaffe familier eller enlige, der har mistet en bolig, midlertidig husly mod betaling.

Forpligtelsen forudsætter, at det drejer sig om en person eller en familie, der akut har mistet hidtidige bolig og altså står helt uden mulighed for at få tag over hovedet.

Svendborg Kommune har indgået aftale med de almene boligforeninger om, at hver 4. ledige almene bolig skal tilbydes kommune til løsning af påtrængende boligsociale opgaver.

Der må således normalt ikke optages boligsøgende på akutboligventeliste, såfremt der er tale om, at ansøger ønsker en bedre, billigere eller mere velbeliggende bolig.
 

Betaling for boligen

Du skal selv betale depositum/indskud samt de med boligen forbundne udgifter. Der kan søges indskudslån og boligstøtte efter de almindelige regler. Henvendelse herom skal ske til Borgerservice, Ramsherred 5, Svendborg.
 

Din ret og pligt

Det er den enkelte sagsbehandler, som foretager en konkret og individuel vurdering af, om du kan blive skrevet op på akutventelisten. Hvis det vurderes, at du har et behov for at blive skrevet op, skal der i samarbejde med sagsbehandleren udfyldes et ansøgningsskema, som skal videresendes til Socialafdelingen Myndighed.

 

Uanset optagelse på akutboligventelisten skal du fortsat søge efter bolig på egen hånd.

Er du ikke villig til at flytte til en tilbudt bolig, kan dine boligbehov normalt ikke anses som akut, og du vil derfor blive slettet af akutboligventelisten.
 

Hvor skal man henvende sig:

Du kan kontakte Socialafdelingen Myndighed, Svinget 14, Svendborg eller på telefon 6223 3970, som kan orientere om reglerne.