Information om borgerlig vielse i Svendborg Kommune

Al henvendelse vedrørende borgerlig vielse skal ske til Vielseskontoret.

Sagsbehandlingstiden på vielseskontoret er fra henvendelse i perioden:

1 jan-30 april    4 ugers behandlingstid

1 maj-31 aug.   5 ugers behandlingstid

1 sept.-31 dec.  4 ugers behandlingstid

Sagsbehandlingstiden er fra alle dokumenter er modtaget og godkendt.

Gældende regler

Familieretshuset og kommunen deler prøvelsen af ægteskabsbetingelserne mellem sig.

Svendborg Kommune behandler din sag, hvis du og din partner:

  • er danske eller nordisk statsborger(e)
  • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne

Hvis du eller din partner ikke opfylder ovenstående betingelser skal i rette henvendelse til Familieretshuset.