Familieydelser

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler familieydelser
Læs om Familieydelser
Åben/luk alle+ -

Oplys om du stadig er enlig forsørger

+

Hvis du skylder penge for daginstitution til kommunen

+

Børne- og ungeydelse

+

Børnetilskud

+

Bidrag i børnefamilier

+

Hvis din situation ændrer sig

+

Hvis du har brug for hjælp

+