Familieydelser

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler familieydelser
Læs om Familieydelser
Åben/luk alle+ -

Svar på, om du fortsat er enlig forsørger

+

Hvis du skylder penge for daginstitution til kommunen

+

Hvad er børne- og ungeydelse?

+

Hvem kan få børne- og ungeydelse?

+

Skal en anden hjælpe dig med børne- og ungeydelse?

+

Hvad er børnetilskud til enlig forsørger?

+

Hvem kan få børnetilskud til enlig forsørger?

+

Skal en anden hjælpe dig med børnetilskud til enlig forsørger?

+

Hvad er børnebidrag?

+

Hvem kan få børnebidrag?

+

Skal en anden hjælpe dig med børnebidrag?

+

Hvis din situation ændrer sig

+

Vil du vide mere om familieydelser?

+

Kontakt Udbetaling Danmark, Familieydelser

+