Repatriering

Repatriering betyder, at flygtninge og indvandrere frivilligt vælger at flytte permanent tilbage til deres tidligere hjemland eller opholdsland.

Repatrieringsloven omfatter følgende:

  • Flygtninge med opholdstilladelse
  • Familiesammenførte til flygtninge
  • Andre familiesammenførte udlændinge
  • Indvandrere med opholdstilladelse givet før 1983
  • Andre indvandrere kan ansøge Social- og Integrationsministeriet om at blive omfattet af loven

Loven gælder ikke for flygtninge og indvandrere, der er blevet danske statsborgere, ej heller for andre statsborgere i et nordisk- eller EU-land.