Uddannelseshjælp

Vejledning vedr. ansøgning om uddannelseshjælp

 

Uddannelseshjælp er forsørgelse for unge under 30 år, der ikke har en kompetencegivende uddannelse.

Det første du gør, når du vil søge om uddannelseshjælp, er at tale personligt med en uddannelsesrådgiver fra Jobcenter Svendborg i Ungekontakten, A. P. Møllersvej 37.

 

I den nedenstående beskrivelse, kan du orientere dig om, hvad du skal gøre efter at du har talt med en uddannelsesrådgiver.

 

For at være berettiget til uddannelseshjælp, skal du være ledig. Hvis du kommer fra et arbejdsforhold, skal Svendborg Kommune have en kopi af din opsigelse. Er du stoppet med uddannelse, skal Svendborg Kommune have dokumentation for stop af uddannelse og dokumentation for stop af SU.

 

For at være berettiget til uddannelseshjælp må du ikke have en formue på mere end 10.000 kr.  For at Svendborg Kommune kan vurdere, om du har mere end 10.000 kr. skal du sende følgende sammen med din ansøgning:

 

1) sidste tre måneders lønsedler

2) udskrift fra alle dine bankkonti for de sidste tre måneder

3) dokumentation vedr. børneopsparing, indestående samt oplysning om, hvorvidt opsparingen kan hæves.

4) dokumentation, hvis du har aktier, motorkøretøj, hus, pensionsordninger mm.

5) kopi af din lejekontrakt og andre boligudgifter, vand, varme, el og andet.

 

Hvad skal du så gøre nu?

Du bedes på www.borger.dk fremsøge "ansøgning om kontanthjælp". Når du logger ind her får du mulighed i oversigten for, at vælge "søg økonomisk hjælp". Herunder vælger vælger du "søg om hjælp til forsørgelse". Det er vigtigt at du søger straks (samme dag eller senest dagen efter) efter at du har talt med Jobcenter i Ungekontakten.

 

Husk venligst at vedhæfte de påkrævede dokumenter.

 

Du skal forvente en sagsbehandlingstid på to uger fra den dato, Svendborg Kommune har modtaget den sidste dokumentation.

 

Hvis du får brug for hjælp til den digitale ansøgning, er du velkommen til: 
 
- At ringe til Svendborg Kommune på telefon: 62 23 30 00 indenfor kommunens åbningstid

- At møde op i Borgerservice. Her skal du medbringe din MitID og dit nøglekort. Hvis du er fritaget for Digital Post, har du her mulighed for at udfylde en ansøgning i papirform

- At kontakte Team Jobbutik & Ydelser på telefon 62 23 30 00. Du skal være opmærksom på, at der netop på dette nummer kan forekomme længere ventetid, da denne linje bliver anvendt til andre formål end netop hjælp til den digitale ansøgning om forsørgelse.
 
Når Svendborg Kommune har færdigbehandlet din ansøgning om uddannelseshjælp, vil du modtage en afgørelse. Afgørelsen vil blive sendt til din e-Boks.
Hvis du er fritaget for Digital Post, vil du modtage afgørelsen i papirform, afsendt til din adresse.
 
 
Omkostninger forbundet med studiestart
Vær venligst opmærksom på, at du skal spare op til kommende udgifter til en studiestart (som for eksempel opstartsgebyr til uddannelsesinstitutionen). Din bank kan hjælpe dig med at spare op. Alternativ kan Svendborg Kommune være behjælpelig med denne opsparing. Hvis du ønsker at vi skal lave en opsparing for dig til kommende udgifter er du velkommen til at kontakte Team Jobbutik & Ydelser på telefon: 62 23 30 00 for at få hjælp.