Enkeltydelse

Hvis du vil søge enkeltydelse i Svendborg Kommune…..

Du kan søge Svendborg Kommune om tilskud til en enkeltydelse, hvis du er mellem 18 og 65 år og ikke selv har mulighed for at afholde udgiften. Vær venligst opmærksom på, at du skal søge, inden du afholder udgiften. 

Svendborg Kommune skal i sagsbehandling af din ansøgning vurdere, om du selv har råd til at afholde udgiften. Dine formueforhold og dit rådighedsbeløb har derfor afgørende betydning, når du søger enkeltydelser.  

Bemærk venligst, at der ikke kan ikke søges til forudselige udgifter.

 

Hvordan søger du? 

For at Svendborg Kommune kan behandle din ansøgning om enkeltydelse, skal du sende nedenstående sammen med din ansøgning:

1) dokumentation for den udgift, som du søger om (For eksempel hvis du søger depositum, skal du medsende udkast til en lejekontrakt. Hvis du vil søge en tandbehandling , bedes du medsende et overslag på tandbehandlingen osv)

2) dokumentation for din indtægt/forsørgelse

3) kopi af dine nødvendige og faste udgifter (for eksempel, udgifter til husleje, vand, varme, el, licens, telefon, internet, børnepasning, indboforsikring, børnebidrag, mv)

4) udskrift fra alle dine bankkonti for de sidste tre måneder

5) dokumentation, hvis du har aktier, motorkøretøj, hus, børneopsparing, pensionsordninger mm.

 

 

Hvad skal du så gøre nu?

Du bedes på www.borger.dk fremsøge "ansøg om enkeltydelse". Når du logger ind her får du mulighed i oversigten for, at vælge "søg økonomisk hjælp". Herunder vælger vælger du "søg om enkeltydelse". Husk venligst at vedhæfte de påkrævede dokumenter.

 

Hvis du får brug for hjælp eller har spørgsmål, når du søger en enkeltydelse på www.borger.dk, er du velkommen til at ringe til Svendborg Kommune på telefon: 62 23 30 00.


Du kan forvente en sagsbehandlingstid på din ansøgning om enkeltydelse på fire uger fra den dato, Svendborg Kommune har modtaget den sidste dokumentation til din ansøgning. Dette betyder, at sagsbehandlingen tager længere tid end 4 uger, hvis du ikke medsender den nødvendige dokumentation sammen med din ansøgning.

Når Svendborg Kommune har færdigbehandlet din ansøgning om enkeltydelse, vil du modtage en afgørelse på ansøgningen. Denne afgørelse vil blive sendt til din e-boks.