Konanthjælp
Kontanthjælp

Kontanthjælp

Hvis du ønsker at søge kontanthjælp i Svendborg Kommune....

Det første du gør, når du vil søge om kontanthjælp i Svendborg Kommune, er at tale personligt med en jobrådgiver fra Jobcenter Svendborg, Ramsherred 12 .

 I den nedenstående beskrivelse, kan du orientere dig om, hvad du skal gøre efter at du har talt med en jobrådgiver.

For at være berettiget til kontanthjælp, skal du være ledig.  Hvis du kommer fra et arbejdsforhold, skal Svendborg Kommune have en kopi af din opsigelse . Er du stoppet med uddannelse, skal Svendborg Kommune have dokumentation for stop af uddannelse og dokumentation for stop af SU.

For at være berettiget til kontanthjælp må din formue ikke være mere end 10.000 kr. For at Svendborg Kommune kan vurdere, om du har mere end 10.000 kr. skal du sende følgende sammen med din ansøgning:

1) sidste tre måneders lønsedler

2) udskrift fra alle dine bankkonti for de sidste tre måneder

3) dokumentation, hvis du har aktier, motorkøretøj, hus, pensionsordninger mm.

4) kopi af din lejekontrakt og andre boligudgifter, vand, varme, el og andet.

 

Hvad skal du så gøre nu?

Du bedes på www.borger.dk fremsøge "ansøgning om kontanthjælp". Når du logger ind her får du mulighed i oversigten for, at vælge "søg økonomisk hjælp". Herunder vælger vælger du "søg om hjælp til forsørgelse".

Husk venligst at vedhæfte de påkrævede dokumenter.

Du skal forvente en sagsbehandlingstid på to uger fra den dato, Svendborg Kommune har modtaget den sidste dokumentation. 

Hvis du får brug for hjælp, når du søger kontanthjælp på www.borger.dk, er du velkommen til at ringe til Svendborg Kommune på telefon: 62 23 30 00.

Når Svendborg Kommune har færdigbehandlet din ansøgning om kontanthjælp, vil du modtage en afgørelse.  Afgørelsen vil blive tilsendt din e-boks.

 

Med venlig hilsen

Svendborg Kommune