Bruger- og pårørenderåd

Kommunen skal i samarbejde med bruger- og pårørenderådet fastsætte vedtægterne for rådets valgperiode, mødestruktur og mødehyppighed samt rådets arbejdsområde og kompetence.
Bruger- og pårørenderåd i plejehjem m.v. skal inddrages ved fastlæggelsen af retningslinjerne for det daglige liv i og omkring boligen, herunder fastlæggelse af retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter m.v. Rådene skal desuden inddrages ved retningslinjerne for personalets måde at optræde på.

Bruger og pårørenderåd på Trollemose Plejecenter har flg. deltagere:

  • Mogens Hansen
  • Unna Mortensen
  • Birgit Svane
  • Jette Skov


Bruger- og pårørenderådet mødes ca. 4 gange om året sammen med sektionsleder eller oftere hvis der er behov for dette.
Der afholdes valg til bruger- og pårørenderåd hvert forår, oftest i marts måned.