Illustration - Indflytning
Illustration - Indflytning

Indflytning

Når man flytter ind i en bolig på Caroline Amalie er det rigtig godt, hvis lejligheden er indrettet med de møbler og de ting, som har betydning for beboeren. 

Der afholdes  indflytningssamtale med sektionsleder, når borger og pårørende flytter ind på Caroline Amalie.

I demensboligerne er der en servicepakke, som koster 1.550 kr. pr. måned. Servicepakken betaler bl.a. den kolde forplejning, drikkelse, rengøringsmidler, blomster, toiletpapir, køkkenrulle, vaskepulver.

Den varme mad leveres fra Det Gode Madhus, hvor borgerne er medbestemmende I hvad de ønsker at spise ud fra den bestilling der er muligt fra det gode madhus.  Personalet er behjælpelig med bestilling af dette.

Borgeren underskriver en fuldmagt, så beløbet til servicepakker og den varme mad fra Det Gode Madhus betales via træk i social pension.