Syltemade Ådal

Syltemade Ådal ligger syd for Vester Skerninge. Det er en markant ådal med stejle skrænter, der byder på en fin spadseretur langs et vandløb, som ikke er blevet rettet ud.

Stier
Der går en sti langs åen. Den kan ind i mellem være fugtig, så gummistøvler anbefales. Turen er en fin oplevelse og et af de få steder på Sydfyn, hvor det er muligt at følge en å. Stien er ikke velegnet til barnevogne og gangbesværede.
 

Landskab og natur
Syltemade Ådal er markant med stejle skråninger og med åen, der løber i sit naturlige leje i dalen. Åen er ikke rettet ud som de fleste på Fyn. Vester Skerninge Præstegårdsskov er en perle med sine gamle egetræer og underskov af tjørn og hassel.

Overdrev, mose, eng, sump og skove. Mange kildevæld i de stejle dalsider, hvor rent vand pibler ud. I store dele af året er vandet i åen dog helt grønfarvet af alger fra Ollerup Sø. Langs åen ses en rigdom af blomster og smådyr som frøer og guldsmede. Mange småfugle yngler i det varierede terræn. Nærmest udløbet breder ådalen sig ud i en strandeng, som i dag er tilgroet med tagrør.

Ejerforhold
Ådalen er privatejet, og fredet med 98 hektar. Der er offentlig adgang til dele af ådalen.

Hent folder om Syltemade Ådal del 1 og del 2.