Guldblomme
Guldblomme

Rødme Svinehaver

Rødme Svinehaver ligger på toppen af Egebjerg Bakker, og er et af de bedste naturområder på Fyn. Der er en helt særlig stemning, og man fornemmer, hvordan naturen gennem årtusinder har udviklet sig.

Her er et artsrigt overdrev med store sten i overfladen og et væld af tuer af den gule engmyre, der vidner om, at arealet ikke har været pløjet siden istiden, og at der har været græssende dyr her i århundreder. Her er mange sjældne planter. Den smukkeste er guldblomme, som her har sit eneste voksested på Fyn. Der findes også flere arter af orkideer og kødædende planter. Om efteråret lyser 17 arter af svampeslægten ’vokshatte’ op som små lygter i hvide, gule og røde farver.

Området rummer også vandhuller, rigkær, hængesæk, skovsumpe og bøgeskov.

Der venter altid en oplevelse i svinehaverne uanset årstiden. Rødme Svinehaver er åben for alle, der kommer til fods. Naturen er sårbar, så man skal træde varsomt og pluk ikke de sjældne blomster. Man må ikke cykle i området. Naturstyrelsen og Svendborg Kommune fortæller mere om svinehaverne i en folder.

Man kommer til Rødme Svinehaver fra Alpevej ad vejen Tørvelong, hvor der er en parkeringsplads.

Området blev fredet i 1939, da motorcykelklubben i Svendborg ville anlægge en motorbane i bakkerne.

Rødme Svinehaver indgår i et 41 ha stort Natura 2000-område med natur af international værdi. Kommunen og Naturstyrelsen har udarbejdet en Natura 2000-handleplan for, hvordan områdets naturværdier sikres og udvikles.

Naturstyrelsen købte i 2014 Rødme Svinehaver og skoven vest for i et partnerskab med Svendborg Kommune.