Ud i Naturen
Ud i Naturen

Brug naturen

Naturen er der hele året og med den rette påklædning, er der ingen undskyldning for ikke at komme ud i den.

I Svendborg Kommune er der rig mulighed for den gode oplevelse ved brug af vores natur. Besøg skovene, de mange parker, de åbne naturarealer, kysten og strandene.

Du kan opleve fantastisk natur både på kommunalt ejede arealer og private arealer. Vis hensyn og vær opmærksom på adgangsreglerne for de enkelte arealer.

Adgangsreglerne står beskrevet i naturbeskyttelsesloven, og du kan finde dem her:

Reglerne for din adgang i naturen kan være ret komplekse.
Hvis du ønsker at vide mere om reglerne, kan du hente en række videnblade, som på en letforståelig form formidler hvad du må og ikke må - hent dem på Viden om friluftsliv.