Drejø

Drejø er velegnet til dagsture til fods og på cykel.

Ophold og overnatning
Der er købmand, kro og lejrplads ved færgelejet. 

Rekreative muligheder
Drejø Beboerforening har været med til at etablere afmærkede stier til naturområderne. Der er flere gode badestrande og fine fiskemuligheder langs kysten, særligt på den sydlige og vestlige del af øen. Der er flere udkigspunkter, hvorfra du får et fantastisk kig ud over øen og hele øhavet.

Landskab 
Drejø består af 2 øer, som er forbundet via et smalt drag, Drejet.

Natur og kultur
I det lave vand omkring Drejø er ålegræsengene opvækstområde for mange arter af fisk. Ikke mindre end 60 fuglearter yngler på Mejlhoved, ved Tørvegravene og ved Søndersø. Et naturgenopretningsprojekt har ført til at Nørresø opstod, og et rigt fugleliv kan nu opleves fra fugletårnet bl.a. en stor bestand af gråstrubet lappedykker.
Efter udskiftningen flyttede en stor del af gårdene ud af Drejø By. Sct. Hans aften i 1942 nedbrændte 11 gårde og 7 huse og endnu en udflytning fandt sted.

Transport
Der er færgeforbindelse fra Svendborg eller du kan sejle dertil i egen båd.