Midtbyhallen
Midtbyhallen

Lån og leje af faciliteter

Der er mange muligheder for at leje forskellige typer af faciliteter i Svendborg Kommune. Læs mere om mulighederne under hver kategori i menuen. 

Fritidsportalen, som er en online søgeportal, kan man som forening/skole eller institution søge tider i haller, visse kommunale lokaler og på skoler og idrætsanlæg, hvis man er registreret i portalens foreningsregister. 
Aktiviteterne skal være godkendt som helt eller delvist folkeoplysende. Vær opmærksom på, at kommunale lokaler IKKE stilles til rådighed til erhvervsmæssige, kommercielle eller private formål - ej heller til foreninger og sammenslutninger uden helt eller delvist folkeoplysende formål.