Midtbyhallen
Midtbyhallen

Lokaler

Svendborg Idrætscenter anviser gratis ledige offentlige lokaler til godkendte foreninger hjemmehørende i Svendborg Kommune.

Folkeoplysningsudvalget skal have godkendt foreningen, inden der kan søges.

Lokalerne ligger på SKOLER samt andre kommunale huse, der tilhører kommunen, og kan benyttes uden for normal undervisningstid til fritidsaktiviteter.

Overnatning:

Der kan anvises kommunale lokaler til indkvartering ved weekend-arrangementer. Hvis I vil booke et lokale til overnatning, skal I kontakte den respektive skole eller hal, hvor overnatningen skal foregå, senest 30 dage før arrangementet.

Arrangementer med overnatning skal godkendes af institutionen. Røgalarmer (lovpligtig) afhentes i Svendborg Idrætscenter efter aftale. Antal overnattende personer meddeles Beredskabsstyrelsen.

Arrangøren er ansvarlig for brugen af overnatningslokalerne og alle anvisninger fra teknisk personale skal følges.

Ved afrejse/aflevering gennemgås lokalerne af arrangøren og teknisk personale. Lokalerne skal efterlades i samme stand som ved modtagelsen. Hvis der konstateres skader på bygninger og/eller inventar, der er
forårsaget af arrangøren eller deltagerne af arrangementet, er arrangøren erstatningspligtig.

Kommunale lokaler kan ikke anvises til erhvervsmæssige, kommercielle eller private formål.

 

Oversigt over lokaler: 

  • Skoler i Svendborg Kommune
  • Bagergade 67, Svendborg (god til bevægelse og dans)
  • Færgegården, Færgevej 13, Svendborg (mødelokaler)
  • Multihuset, Gl. Skårupvej 3 (mødelokale)
  • MUSIKKENS HUS, Dronningmaen 57. Henvendelse skal ske til Svendborg Musikskole
  • Vindebyøre Lejrskole. Lejrskolen administreres af Tåsingeskolen. Kontakt kan ske på telefon 6223 4710 eller e-mail: taasingeskolen@svendborg.dk 
  • Spejderhytter