Midtbyhallen
Midtbyhallen

Udlån af kommunale lokaler og udendørsanlæg

Svendborg Idrætscenter anviser gratis ledige offentlige lokaler til godkendte foreninger hjemmehørende i Svendborg Kommune.

Folkeoplysningsudvalget skal have godkendt foreningen, inden der kan søges.

Lokalerne ligger på SKOLER samt andre kommunale huse, der tilhører kommunen, og kan benyttes uden for normal undervisningstid til fritidsaktiviteter.

  • Skoler i Svendborg Kommune
  • Bagergade 67, Svendborg (god til bevægelse og dans)
  • Færgegården, Færgevej 13, Svendborg (mødelokaler)
  • Multihuset, Gl. Skårupvej 3 (mødelokale)
  • MUSIKKENS HUS, Dronningmaen 57. Henvendelse skal ske til Svendborg Musikskole
  • Vindebyøre Lejrskole. Henvendelse skal ske til skolesekretæren på Lundby Skole Ena Christensen. Telefon 62 23 47 00 eller mail vindebyore.lejrskole@svendborg.dk 
  • Spejderhytter
Overnatning:

Der kan anvises kommunale lokaler til indkvartering ved weekend-arrangementer. Hvis I vil booke et lokale til overnatning, skal I kontakte den respektive skole eller hal, hvor overnatningen skal foregå, senest 30 dage før arrangementet.

Arrangementer med overnatning skal godkendes af institutionen. Røgalarmer (lovpligtig) afhentes i Svendborg Idrætscenter efter aftale. Antal overnattende personer meddeles Beredskabsstyrelsen.

Arrangøren er ansvarlig for brugen af overnatningslokalerne og alle anvisninger fra teknisk personale skal følges.

Ved afrejse/aflevering gennemgås lokalerne af arrangøren og teknisk personale. Lokalerne skal efterlades i samme stand som ved modtagelsen. Hvis der konstateres skader på bygninger og/eller inventar, der er
forårsaget af arrangøren eller deltagerne af arrangementet, er arrangøren erstatningspligtig.

Kommunale lokaler kan ikke anvises til erhvervsmæssige, kommercielle eller private formål.


Ansøgning om brug af lokaler og udendørsanlæg

Lokaler (sæson- og enkelttider) skal søges via Fritidsportalen. Fristen for​ søgning af en hel sæson (august-juni) skal indsendes SENEST 15. marts. Behandling og svar senest primo maj.

Enkeltsøgninger på tider behandles løbende.

Klubber og foreninger hjemmehørende i Svendborg Kommune kan benytte udendørsanlæg gratis.

Kommunale udendørsanlæg kan ikke stilles gratis til rådighed til erhvervsmæssige, kommercielle eller private formål.

Spørgsmål kan rettes til Svendborg Idrætscenter, tlf. 6223 5050 eller mail sic@svendborg.dk