Illustration graffiti

Lovlige graffitivægge

Svendborg er i graffitimiljøet kendt for at være en attraktiv graffitiby med ikke mindre end fem lovlige vægge inden for en relativ kort radius.

De fem andre lovlige graffitivægge i Svendborg er:

  • tunnelen på Johannes Jørgensens Vej ved jernbanen
  • tunnelen ved Bellevuevej ved Christiansminde
  • tunnelen ved Skolegade/Dronningemaen
  • pladevæggen på boldbanen ved Dronningemaen