Råd og sammenslutninger på Kultur- og Fritidsområdet

Råd og sammenslutninger på Kultur- og Fritidsområdet

Svendborg Kommune har en række råd og sammenslutninger med forskellige formål og opgaver i forhold til kultur- og fritidsområdet.

Billedkunstrådet

Børne- og Ungekulturelt Netværk

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd  (BUS)

Forsamlingshusudvalget

Kulturelt Samråd

Samrådet for folkeoplysning

Svendborg Idrætssamvirke (SIS)

Svendborg Musikråd