Midlertidig overnatning

Meddelelse om midlertidig overnatning i Svendborg Kommune

Hvad der midlertidig overnatning?

Midlertidig overnatning er, når du overnatter et sted, som ikke i forvejen er godkendt som overnatningssted. Dette kan eksempelvis være overnatninger i gymnastiksale, haller, børnehaver og skoler. Der er dog visse regler som skal overholdes.

Regler om midlertidig overnatning

Ønsker man at overnatte i et lokale eller i en bygning, som ikke i forvejen er godkendt til overnatning, jf. byggelovgivningen, så er midlertidig overnatning muligt, hvis kravene om midlertidig overnatning i byggelovgivningen kan overholdes.

Hvilke regler gælder for midlertidig overnatning?

Bygningsreglementet (BR18) og den tilhørende vejledning til kapitel 5 (Kap 7 og Bilag 11d) har bestemmelser om midlertidig overnatning i op til 5 døgn.

Midlertidig overnatning kan ske i øvrige bygningsafsnit omfattet af BR18 § 147, når visse bestemmelser efterleves (jf. BR18 § 152a):

 • Der er tale om kortvarigt ophold på op til 5 døgn.
 • Der er tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder.
 • Der i byggeri, hvor der midlertidigt overnatter mere end 150 personer, skal være mindst én fast vågen vagt.
 • Der udarbejdes en driftsplan efter bestemmelserne i § 83, som sikrer, at der opnås et sikkerhedsniveau som beskrevet i § 82.
 • Der er udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand.
 • Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks.
 • Der er udarbejdet en belægningsplan for lokaler, hvor der overnatter mere end 50 personer.

Såfremt de overstående bestemmelser efterleves, skal der ikke ansøges om overnatningen, denne skal dog meddeles til Svendborg Kommune senest 2 uger før første overnatningsdøgn.

I de tilfælde, hvor ansøger ønsker overnatning i en længere periode end 5 døgn eller ikke kan overholde bestemmelserne i BR18 §152, Bilag 7 pkt. 7.3.11 eller Bilag 11d, skal der ifølge BR18 ansøges om en egentlig byggetilladelse med en brandrådgiver. 

Meddelelse om midlertidig overnatning til kommunen

Meddelelse af midlertidig overnatning skal ske til Svendborg Kommune senest to uger før første overnatningsdøgn.

Meddelelsen skal ske igennem www.bygogmiljø.dk

Meddelelsen skal vedlægges følgende information og dokumentation:

 • Fuldmagt. (Kvittering fra overnatningsstedet om at du må overnatte med eks. foreningen).
 • Dato og længde for overnatningen.
 • Adressen for overnatningen.
 • Antal overnattende.
 • Kontaktperson under overnatningen (Videregives til Beredskab Fyn).
 • Oplysning om hvorvidt der er fast vågen vagt ved den midlertidige overnatning.
 • En kopi af driftsjournalen for den midlertidige overnatning.
 • En kopi af belægningsplan for overnatning i rum med flere end 50 overnattende.

Midlertidig overnatning skal overholde bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand, Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger, afsnit 7.3.11.


Du kan følge guiden til meddelelsen igennem Bygogmiljø.dk, denne findes under bilag.

Såfremt du ønsker overnatning på en skole, en hal osv., skal overnatningsstedet kontaktes først. Du kan finde oplysningerne på det ønskede overnatningssted på nettet.

Er du ikke ejer eller institutionen selv der ansøger, skal du også have en kvittering fra overnatningsstedet til at meddele overnatning til kommunen.

Kontaktoplysningerne på de kommunale skoler kan findes her:
https://www.svendborg.dk/borger/barn/mit-barn-og-skolen/svendborgs-folke...

Kontaktoplysninger på haller, forsamlingshuse osv. kan findes her:
https://www.svendborg.dk/borger/kultur-og-fritid/laan-og-leje-af-facilit...

Har du spørgsmål til overstående, så kontakt Byg og BBR på telefon 6223 3333 eller mail byg@svendborg.dk

Byg og BBR
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge
Telefon 6223 3333

Telefontider og personligt fremmøde
Mandag - Tirsdag 10.00 -14.00
Torsdag – 10.00 – 16.30
Fredag - 10.00 – 14.00

Byg og BBR holder lukket onsdage  

 

Henvisning til lovgivning:

BR18 kap. 5:
https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Krav

Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, Kap. 7:
https://bygningsreglementet.dk/-/media/Br/Kap_5_Brand/Vejledninger/Gener...

Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, Bilag 11d:
https://bygningsreglementet.dk/-/media/Br/Kap_5_Brand/Vejledninger/Gener...