Socialpædagogisk fripladstilskud

Du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barn har et særligt socialt eller pædagogisk behov for en dagtilbuds- eller SFO-plads, og din families økonomi gør det vanskeligt at betale for barnets plads i dagtilbud/SFO.

Ifølge Dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 4 og § 63, stk. 1, nr. 4 skal kommunen give socialpædagogisk fripladstilskud til et barn, når kommunen vurderer, at:

  1. Barnets ophold i dagtilbud/SFO er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde
    OG
  2. Betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i dagtilbud/SFO.

Begge betingelser skal være opfyldt. Ved behandling af ansøgning om socialpædagogisk fripladstilskud skal der altid ske en konkret og individuel vurdering af dit barns og din families situation.

Der kan ikke bevilges socialpædagogisk fripladstilskud, hvis der er bevilget 100% økonomisk fripladstilskud.

Der kan ikke bevilges socialpædagogisk fripladstilskud til børn hos private passere.

Sådan søger du

Kontakt dit barns dagtilbud/SFO.

Der skal ansøges om økonomisk fripladstilskud, før ansøgningen om socialpædagogisk fripladstilskud kan behandles. Det er således den forældrebetaling, der er tilbage, efter fradrag af et eventuelt økonomisk fripladstilskud samt et eventuelt søskendetilskud, der kan ansøges om socialpædagogisk fripladstilskud til.

Hvis du ønsker at søge om socialpædagogisk fripladstilskud, skal du kontakte dit barns dagtilbud/SFO. I fællesskab udfyldes et ansøgningsskema, hvori forhold om dit barns beskrives. Dette er for at kommunen kan vurdere, om barnets ophold i dagtilbud/SFO anses som særligt påkrævet af social eller pædagogiske grunde.

Ved behandling af ansøgningen skal der også foretages en økonomisk beregning af din families økonomiske forhold. Dette er for at kommunen kan vurdere, om betalingsspørgsmålet vanskeliggør dit barns optagelse eller forbliven i dagtilbud/SFO. For at kunne lave den økonomiske beregning skal du dokumentere månedlige indtægter og udgifter.

Behandlingstid

Du må forvente en samlet sagsbehandlingstid på 4 uger fra kommunen modtager ansøgning samt dokumentation for familiens økonomiske forhold.

Afslag

Hvis ikke begge betingelser for bevilling af socialpædagogisk fripladstilskud er opfyldt, gives der afslag på ansøgningen.

Vejledning

Du kan læse mere om socialpædagogisk fripladstilskud i vejledningen herunder samt se ansøgningsskemaet nederst på siden.