Etablering og drift af privat dagtilbud i Svendborg Kommune

På denne side finder du information om, hvordan man etablerer sig som privat leverandør af dagtilbud i Svendborg Kommune.

Godkendelseskriterier for etablering af privat dagtilbud i Svendborg Kommune samt ansøgningsskema findes nederst på denne side.

Spørgsmål til godkendelseskriterier og ansøgningsskema rettes til Sekretariat og Dagtilbud på telefon 62 23 45 05 eller mail: bu@svendborg.dk 

Der skal påregnes en ekspeditionstid på ca. 3 måneder fra Svendborg Kommune modtager ansøgningen.

 

Ansøgningsprocessen

Til ansøgningsprocessen knytter sig ansøgningsskemaet: ”Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution”.

Ansøgningsprocessen foregår i tre faser:

1. fase er selve igangsættelsen af ansøgningsprocessen, hvor der tages kontakt til kommunen. Herefter følger en periode, hvor kommunen påbegynder arbejdet med at godkende det private dagtilbud. I denne periode afklarer det private dagtilbud en række forhold omkring ansættelsesforhold, vedtægter mv.

I 2. fase indsender det private dagtilbud supplerende oplysninger til kommunen, som på baggrund heraf vurderer, hvorvidt det private dagtilbud i den foreliggende form kan indstilles til politisk godkendelse.

3. fase er den endelige godkendelse, hvor kommunen foretager et ibrugtagningstilsyn. Når ibrugtagningstilsynet et gennemført, og der foreligger en administrativ godkendelse, er det private dagtilbud endeligt godkendt.