Afsnit 9 - Budgetprocedure og tidsplan

Budgetprocedure og tidsplan 2022

Økonomiudvalget besluttede den 19. januar 2021 tilrettelæggelsen af budgetproceduren for budget 2022. Her kan du læse nærmere om, hvorledes udarbejdelse af budget 2022 forløber, kommunens økonomi, borgerinddragelse, tidsplan m.m.

Forløbet af budget 2022 følger de senere års praksis, hvor fagudvalgene i foråret drøfter budgettemaer/indsatser, samt eventuelle særlige budgetmæssige udfordringer. På møderne i juni fremsender fagudvalgene budgettemaer til Økonomiudvalget.

27. april 2021 afholdes der anlægsseminar forud for Byrådets ordinære møde.  29. juni afholdes budgetseminar, hvor Byrådet og Hoved-Medudvalget vil få en foreløbig orientering om økonomiaftalen mellem regeringen og KL, samt drifts- og anlægstemaer fremsendt fra fagudvalgene.

Den 31. august 2021 afholdes budgetseminar, hvor Byrådet og Hoved-Medudvalget får en økonomisk status og en gennemgang af budgetmaterialet. Den 13. september afholdes der budgetborgermøde i Byrådssalen. De politiske forhandlinger starter den 22. september og forløber frem til den 26. september. Fristen for fremsendelse af ændringsforslag til 2. behandling i Byrådet er den 27. september.